Cheltuieli comune la bloc?

Cheltuieli la Bloc | Administrare Bloc | iAdministratorBloc.ro | Administrare Imobile Bucuresti

Cheltuielile comune la Bloc reprezintă acele cheltuieli legate de exploatarea sau întreținerea unei clădiri. Pentru furnizarea de apă, fie ea rece sau caldă, canalizare. Pentru energia electrică consumată utila in funcționarea unor instalații comune sau chiar colectarea gunoiului ori alte cheltuieli care nu pot fi atribuite fiecărui apartament în parte….

read more