• Căutarea de oferte pentru servicii și materiale necesare lucrărilor de reparație sau întreținere și prezentarea acestora președintelui și/sau comitetului pentru luarea deciziei legate de execuție/achiziție;
  • Contactarea furnizorilor de servicii și materiale pentru realizarea lucrărilor/achizițiilor aprobate de președinte/comitet;
  • Supravegherea execuției lucrărilor de reparații și de întreținere sau participarea la recepția lor, consemnând finalizarea acestora și asigurarea efectuării de plăți corespunzătoare stadiului lucrării;
  • La cererea comitetului, administratorul poate însoți comisia desemnată pentru verificarea periodică a apometrelor din imobil;
  • Preluarea de la Președinte a sesizărilor legate de defectarea instalațiilor aflate în părțile comune ale imobilului;
  • Inspectarea proprietății comune în vederea înlăturării defectelor apărute la instalațiile de folosință comună și a eliminării pierderilor care determină creșterea nejustificată a cheltuielilor asociației de proprietari (scurgeri de apă, etc.);
  • Menținerea în siguranță a clădirii potrivit prevederilor legale și gestionarea bunurilor materiale dar și informarea președintelui și a comitetului cu privire la starea clădirii și a instalațiilor acesteia.