• Organizarea și conducerea contabilității cu ajutorul mijloacelor informatice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 • Calculul cotelor de întreținere și afișarea listelor de plată;
 • Organizarea contabilității asociației de proprietari și întocmirea registrelor specifice;
 • Plata facturilor și verificarea corectitudinii acestora în funcție de sistemele de contorizare;
 • Depunerea declarațiilor fiscale lunare și anuale;
 • Depunerea bianuală a situației soldurilor elementelor de activ și pasiv la consiliul local ;
 • Încasarea cotelor de întreținere de la proprietari (în funcție de cererile asociație);
 • Calcularea și încasarea penalizărilor în conformitate cu reglementările legale în vigoare și a sistemului aprobat de adunarea generală a proprietarilor;
 • Sesizarea comitetului executiv în vederea somarii restanțierilor și aplicarea procedurii de recuperare a restanțelor, cu penalizările aferente;
 • Prezentarea, la solicitarea comitetului executiv a rapoartelor sau a documentelor necesare unor verificări financiar-contabile a asociației de proprietari;
 • Întocmirea fișelor fiscale și depunerea acestora la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială își are sediul asociația de proprietari;
 • Gestiunea contractelor existente (state de plată, declarații obligatorii, ordine de plată pentru taxe și impozite), de mandat (președinte, cenzor), convenții pe prestări servicii/contracte de muncă (administrator, îngrijitor clădire, responsabil bloc/scara, mecanic, fochist, etc.);
 • Controlul periodic pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale ale personalului angajat de asociația de proprietari pentru curățenie, încărcarea și evacuarea gunoiului menajer și alte activități, și în caz de încălcare a acestora, sesizarea comitetului executiv;
 • Calculul consumului de apă rece/caldă pentru fiecare proprietate individuală pe baza consumurilor declarate de fiecare proprietar/chiriaș;
 • Gestionarea fondurilor bănești ale Asociației.